דיפ ירקות

רצועות  של ירקות בתוספת מטבלים ,אלף האיים/ וינגרט

12 יחידות 135  ש"ח

135.00