קיש בצלים

קיש בינוני קוטר 18  80 ש"ח

קיש גדול קוטר 26   120 ש"ח

80.00120.00

נקה